รายละเอียดขั้นตอนการเชื่อมต่อกับ BKNIX

BKNIX ให้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Exchange Point: IXP) ที่เป็นกลางแห่งแรกในประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยี Layer 2 ผู้ใช้บริการสามารถทำการเชื่อมต่อกับวงจรของ BKNIX ได้ เพียงดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้


1. ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้บริการ IX
 • กรอกข้อมูล ขอใบเสนอราคาที่นี่ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกขนาดพอร์ตเชื่อมต่อได้ตามความต้องการ โดยขนาดพอร์ตให้บริการมีสามขนาดคือ 1GE, 10GE และ 100GE

หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการที่ทำการเชื่อมต่อกับ BKNIX ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2558 จะได้รับสิทธิพิเศษในการยกเว้นค่าธรรมเนียมการติดตั้งส่วนของ BKNIX และค่าพอร์ต ตั้งแต่วันที่ติดตั้งและสิ้นสุดในวัน 31 ธ.ค. 2558

2. ขั้นตอนการเชื่อมต่อสื่อสัญญาณสู่อาคารดาต้าเซ็นเตอร์บางนา (BNDC) บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด
 • สำหรับผู้ใช้บริการที่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์เร้าเตอร์อยู่ภายในอาคาร BNDC
  • ผู้ใช้บริการที่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์เร้าเตอร์ไว้แล้ว ณ บริเวณชั้น 5 ของอาคาร BNDC สามารถติดต่อ บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด เพื่อทำการเชื่อมต่อตรง มายังห้อง Meet Me Room 511 ซึ่งอยู่บริเวณชั้น 5 ของอาคารเช่นกัน โดยมีค่าบริการที่ 5,000 บาท/ปี (ดำเนินการชำระค่าบริการตรงกับ บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัดก่อนการเชื่อมต่อ)
  • ผู้ใช้บริการที่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์เร้าเตอร์ไว้อยู่นอกเหนือจากบริเวณชั้น 5 ของอาคาร BNDC สามารถติดต่อ บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด เพื่อทำการเชื่อมต่อระหว่างชั้นมายังห้อง Meet Me Room 511 ณ บริเวณชั้น 5 ของอาคาร BNDC โดยมีค่าบริการ 10,000 บาท/ปี (ดำเนินการชำระค่าบริการตรงกับ บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัดก่อนการเชื่อมต่อ)

หมายเหตุ: ทางผู้ใช้บริการจะต้องได้รับหนังสือยืนยันเข้าร่วมโครงการจาก บริษัท บีเคนิกซ์ จํากัด เพื่อยื่นกับบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด สำหรับอ้างอิงอัตราค่าใช้บริการดังกล่าว

 • สำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์เร้าเตอร์ไว้ภายในอาคาร BNDC ผู้ใช้บริการสามารถจัดหาผู้ให้บริการสื่อสัญญาณ เพื่อเชื่อมต่อมายังวงจรของ BKNIX ได้อย่างอิสระ โดยเชื่อมต่อมา ณ จุดเชื่อมต่อบริเวณชั้น 5 ของอาคาร BNDC และต้องทำการเชื่อมต่อ ไปยังห้อง Meet Me Room 511 ซึ่งอยู่บริเวณชั้น 5 ของอาคาร อาคารบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด 1854 อาคาร 2 ถ.บางนาตราด กิโลเมตรที่ 4.5 กรุงเทพ 10260

  • หมายเหตุ : รายชื่อผู้ให้บริการสื่อสัญญาณที่สามารถเลือกใช้บริการเช่น (ข้อมูลเพิ่มเติม)

  • ​Interlink Telecom Company Limited 48 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ : 0-2693-1222 อีเมลล์แอดเดรส : info@interlinktelecom.co.th
  • ​Symphony Communication Public Company Limited บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 123 ซันทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 35-37 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 66(0) 2101 1111
  • United Information Highway Co.,Ltd. บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด 499 อาคารเบญจจินดา ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • ALT TELECOM PCL. บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) 52/1 หมู่ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
   Email: marketing@alt.co.th
   Tel: +66 2863 8999
3. ขั้นตอนการชำระค่าบริการ

ค่าใช้จ่ายที่เกียวข้องในการดำเนินการแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมการติดตั้งส่วนของ BKNIX
 • ธนาคาร: กรุงเทพ
  ชื่อบัญชี: บริษัท บีเคนิกซ์ จำกัด
  หมายเลขบัญชี 080-3-00229-4
  สาขา: อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
  ประเภท: บัญชีกระแสรายวัน

  ส่งหลักฐานการชำระค่าพร้อมระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้ มาที่ บริษัท บีเคนิกซ์ จํากัด ผ่านทางอีเมล acc@bknix.co.th

 • ค่าธรรมเนียมการติดตั้งส่วนของ TCCT
  ผู้ใช้บริการจะได้รับใบเสนอราคาจากบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด

4. เริ่มต้นแลกเปลี่ยนข้อมูลภายใน BKNIX ได้ทันที

 • ผู้ใช้บริการจะได้รับหมายเลข IPv4 และ IPv6 (ซึ่งจะทำการส่งไปยังอีเมลของผู้ใช้บริการ) ภายหลังได้รับหลังฐานการชำระเงิน และสามารถใช้งาน BKNIX Route servers ได้ทันที

สำหรับข้อมูลอื่นๆด้านเทคนิครวมทั้งการใช้บริการอื่นๆของ BKNIX สามารถศึกษาเพิ่มได้ที่ ขั้นตอนการใช้บริการอื่นๆ หรือติดต่อสอบถามที่ info@bknix.co.th โทรศัพท์ 02-107-1538

22 สิงหาคม 2559 | Posted by Admin

ขับเคลื่อนโดย
สนับสนุนโดย