คุณลักษณะของพอร์ตเชื่อมต่อ

บีเคนิกซ์ให้บริการพอร์ตเชื่อมต่อที่มีแบนด์วิดท์ตั้งแต่ 1G จนถึง 100G ตารางด้านล่างแสดงคุณลักษณะมาตรฐานของพอร์ตที่บีเคนิกซ์รองรับตามจุดที่ให้บริการต่างๆ
ถ้าคุณสมบัติข้างต้นไม่สามารถเข้ากันได้กับอุปกรณ์ที่ท่านใช้เชื่อมต่อ โปรดส่งอีเมลเพื่อพูดคุยกับทีมงานได้ที่ tech@bknix.co.th

แบนด์วิดท์ 1GE 10GE 40GE 100GE
ประเภท 1000BaseT 1000BaseLX 1000BaseEX 1000BaseZX 10GE-LR 10GE-ER 10GE-ZR 40GE-LR4 100GE-LR4
สื่อสัญญาณ Copper SM SM SM SM SM SM SM SM
ชนิดของหัวต่อ RJ45 LC/UPC LC/UPC LC/UPC LC/UPC LC/UPC LC/UPC LC/UPC LC/UPC
ความยาวคลื่น - 1310 nm 1310 nm 1550 nm 1310 nm 1550 nm 1550 nm 1310 nm 1310 nm
ระยะทางสูงสุด 100 M < 10 KM < 40 KM < 80 KM < 10 KM < 40 KM < 80 KM < 10 KM < 10 KM
กำลังส่ง (dBm) - -5.5 -2.5 2.5 -3.5 to -1.5 0.25 1.25 -0.5 to 0.4 -0.25 to 0.4
ความสามารถในการรับแสง (dBm) - -22 to -3 -25 to -1 -25 to -2 -18 to 0.5 -19 to 2 -26 to -7 -16 to 2.5 -12 to 5
กรุงเทพฯ
จุดให้บริการเชื่อมต่อ ความพร้อมในการให้บริการ
AIMS DC TH (ADCTH)
CSL CW
ETIX Bangkok1
NTT Bangkok2 (Nexcenter)
STT Bangkok1 (STTGDC)
TCCT Bangna (BNDC)
Telehouse Bangkok
เชียงใหม่
จุดให้บริการเชื่อมต่อ ความพร้อมในการให้บริการ
Symphony
Chiang Mai University (ITSC)

ขับเคลื่อนโดย
สนับสนุนโดย