ระบบโครงสร้างพื้นฐาน

BKNIX ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานในลักษณะ Layer2 Ethernet segment ด้วยเทคโนโลยี MPLS/VPLS/EVPN-VXLAN ที่สามารถขยายการให้บริการได้รวดเร็วรวมถึงรักษาความสามารถในการให้บริการให้สูงที่สุด


ขับเคลื่อนโดย
สนับสนุนโดย