Public DNS

เราได้รวบรวม Public DNS (Public recursive name server) ซึ่งมีให้บริการอยู่ที่ BKNIX.
โปรดทราบว่า BKNIX ไม่ได้จัดการบริการเหล่านี้โดยตรง.
ชื่อ/ผู้ให้บริการ IP Addresses วิธีการใช้งาน
Double 7 203.159.77.77

2405:3340:e000::77:77
ชื่อ/ผู้ให้บริการ IP Addresses วิธีการใช้งาน
Quad9 9.9.9.9 149.112.112.112

2620:fe::fe 2620:fe::9ขับเคลื่อนโดย
สนับสนุนโดย