การประชุมสมาชิก

โดยทั่วไปการประชุมสมาชิกจะจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง เพื่อหารือในหัวข้อการบริหารจัดการ ประสบการณ์การดำเนินงาน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ

การประชุมที่กำลังจะมาถึง
ปี ชื่อ วันที่ สถานที่
2567/1 ประชุมสมาชิก BKNIX ครั้งที่ 16 - -
การประชุมที่ผ่านมา
ปี ชื่อ วันที่ สถานที่
2566/2 ประชุมสมาชิก BKNIX ครั้งที่ 15 20 ธันวาคม Mitrtown Office Tower, STT GDC Thailand
2566/1 ประชุมสมาชิก BKNIX ครั้งที่ 14 17 กรกฎาคม Opera House, FI.36, Symphony Communication, Sun Tower Building B
2565/2 ประชุมสมาชิก BKNIX ครั้งที่ 13 14 ธันวาคม Omega room FI.6, Pullman Bangkok King Power
2565/1 ประชุมสมาชิก BKNIX ครั้งที่ 12 27 กรกฎาคม Pullman Bangkok King Power
2564/2 ประชุมสมาชิก BKNIX ครั้งที่ 11 15 ธันวาคม VIE Hotel Bangkok
2564/1 ประชุมสมาชิก BKNIX ครั้งที่ 10 1 มีนาคม Pullman Bangkok King Power
2563/1 ประชุมสมาชิก BKNIX ครั้งที่ 9 5 สิงหาคม Online conference
(วีคลาส.ไทย)
2562/2 ประชุมสมาชิก BKNIX ครั้งที่ 8 19 ธันวาคม Meeting Room 18A, Fl 18th, Office of Information Technology Administration for Educational Development (UniNet New Building) Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation Building
2562/1 ประชุมสมาชิก BKNIX ครั้งที่ 7 31 กรกฎาคม Big Conference, Fl 6th, Column Tower
2561/2 ประชุมสมาชิก BKNIX ครั้งที่ 6 14 ธันวาคม DTAC Academy 6 Fl. 33, Chamchuri Square
2561/1 ประชุมสมาชิก BKNIX ครั้งที่ 5 3 เมษายน 20B Benchachinda Building
2560/2 ประชุมสมาชิก BKNIX ครั้งที่ 4 20 พฤษจิกายน 5Fl. Wijit Srisa-arn Meeting Room, Office of the Higher Education Commission
2560/1 ประชุมสมาชิก BKNIX ครั้งที่ 3 3 พฤษภาคม AIA Capital Center Building 18Fl.
2559/2 ประชุมสมาชิก BKNIX ครั้งที่ 2 25 สิงหาคม INET Hall, Thai Summit Tower
2559/1 ประชุมสมาชิก BKNIX ครั้งที่ 1 11 มกราคม Room 1 6Fl., Office of the Higher Education Commission
2558 ประชุมสมาชิก BKNIX ครั้งที่ 0 13 ตุลาคม FabCafe Bangkok (Ari)


ขับเคลื่อนโดย
สนับสนุนโดย