News


Page :  1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]

BKNIX Peering Forum เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ ถือเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีของ BKNIX ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เป็นกลางแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระดับโลกในอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ต มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท

ย้อนรอยความสำเร็จ 10 ปีแห่งการบุกเบิก

จุดเริ่มต้นของ BKNIX เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2556 จากวิสัยทัศน์ของ ศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา กาญจนสุต คนไทยคนแรกและคนเดียวที่ได้รับรางวัล Internet Hall of Fame ด้วยเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการมีโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตที่แข็งแกร่งและเป็นกลางในประเทศไทย จึงได้รวบรวมการสนับสนุนและก่อตั้ง BKNIX ขึ้น

ปัจจุบัน BKNIX ยืนหยัดเป็นสัญลักษณ์ของพลังแห่งความร่วมมือ ช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตภายในประเทศไทยและต่างประเทศมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ผลงานของ BKNIX ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ภายในประเทศ แต่ยังส่งผลต่อความเชื่อมต่อและความร่วมมือของอินเทอร์เน็ตทั่วโลกอีกด้วย

10 ปีแห่งความสำเร็จ: เสริมพลังชุมชนอินเทอร์เน็ตไทย

งาน BKNIX Peering Forum ครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีในการเฉลิมฉลองความสำเร็จของชุมชนอินเทอร์เน็ตไทย และวางแผนสำหรับการเติบโตในอนาคต โดยมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรม ความร่วมมือ และการเสริมสร้างศักยภาพ งานนี้มุ่งที่จะตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ใช้และธุรกิจที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในภูมิภาค
เพิ่มเติม...

30 May 2024 | Posted by Admin


                วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 BKNIX จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี BKNIX

28 February 2024 | Posted by Admin


                วันที่ 20 ธันวาคม 2566 บีเคนิกซ์จัดงานประชุมสมาชิกขึ้นเพื่อพูดคุยและรับฟังข้อเสนอแนะจากสมาชิกหลังจากใช้บริการเชื่อมต่อของบีเคนิกซ์

20 December 2023 | Posted by Admin


BKNIX, the Bangkok Neutral Internet Exchange in Thailand, and JPIX, the Japanese Internet Xing, are proud to announce the establishment of a new Point of Presence (PoP) at Telehouse Bangkok, a world-leading data center service provider. This collaboration marks a significant milestone in enhancing internet connectivity and promoting stable data exchange within and beyond the region.

Telehouse Bangkok, a purpose-built, carrier-neutral interconnection data center operated by Telehouse Thailand, has proudly welcomed BKNIX and JPIX as its first neutral Internet Exchange partners. This development opens up new possibilities for organizations seeking secure collocation and seamless connectivity to the internet.

The recently inaugurated BKNIX Point of Presence (PoP) marks a pioneering milestone as the inaugural Internet Exchange Point (IXP) at Telehouse Bangkok. This addition enhances the peering environment, fostering seamless, efficient exchange traffic among members. Furthermore, it empowers the peering community not only within Bangkok,but also between Bangkok and Tokyo, thanks to JPIX remote peering service. Mr. Ken Miyashita, managing director of Telehouse (Thailand) Ltd., said, “I am pleased to team up with BKNIX and JPIX to expand IX connectivity. This can cater to a growing demand for an optimal interconnection environment and enhance our ecosystem to be the interconnection hub that connects domestic and international service providers, enabling our customers to exchange internet traffic effectively." This collaboration demonstrates a commitment to enabling organizations to access more secure collocation options for their connectivity needs and to promote stable data exchange. BKNIX, JPIX, and Telehouse Bangkok look forward to supporting the growing demand for reliable internet services and connectivity in the region.

About BKNIX:
Bangkok Neutral Internet Exchange (BKNIX) is Thailand's first neutral Internet Exchange Point (IXP). Launched in 2015, BKNIX is operated by the Thai Network Information Center (THNIC) foundation with a mission to enhance the quality of the internet for Thai internet users. Our members include ISPs, cloud and content providers, research and education networks, all interconnected to exchange internet traffic through BKNIX's carrier-class equipment, capable of handling data exchange rates of terabits per second (Tbps). BKNIX is a crucial internet infrastructure that supports the continuous growth of internet data exchange in Thailand. For more information, please visit https://bknix.co.th

About Telehouse:
Telehouse is a leading global data center provider, with more than 45 branches covering over 10 countries through a diverse connectivity ecosystem from more than 1,000 service providers around the world, and bringing together 3,000 business partners including carriers, mobile and content providers, enterprises, and financial services companies.
Established in 1989, Telehouse provides reliable, secure, and flexible colocation, enabling organizations to accelerate speed to market and create business opportunities through fast, efficient, and secure interconnections. For more information visit us:
Homepage : https://www.telehouse.co.th
YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=ttdFKte_cbE

About JPIX:
JPIX has started IX service in 1997 as Japan's first commercial Internet exchange (IX) service that provides a reliable network traffic exchange platform to different players such as ISPs, CATV operators, NSPs, content providers, CDNs, cloud providers, media providers. JPIX is one of the largest Japanese IX services in terms of client numbers, forming a core part of Japan’s Internet backbone with its high-quality service. JPIX is now connecting with more than 250 AS including major ISPs, CATVs and CSPs. JPIX has 8 sites in metropolitan Tokyo, 1 site in Nagoya, 5 sites in Osaka, 1 site in Fukuoka and 1 site in Okinawa. On July 10th, 2022, JPIX celebrated its 25th anniversary. JPIX will keep sustaining the Internet backbones hereafter. Name
Japan Internet Xing Co., Ltd.
Date of Establishment
August 30, 2010
Capital
JPY 2 billion
President
Akihiro Tsuru
Business Description
Roaming service for internet service providers
IX service
Colocation service and other value-added services
URL
https://www.jpix.ad.jp/en/
Registered head office

18F KDDI Otemachi Bldg. 1-8-1, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

21 November 2023 | Posted by Admin

Page :  1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]

ขับเคลื่อนโดย
สนับสนุนโดย