Page :  1 [2][3][4][5][6][7][8]

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. ที่ผ่านมา BKNIX ผู้ให้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Exchange Point: IXP) ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ของศูนย์บริการแลกเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตชุมชน ที่ จ.เชียงใหม่ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

BKNIX เชื่อมั่นว่าศูนย์นี้จะสามารถรองรับความต้องการและการเติบโตของปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตในเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือได้เป็นอย่างดี

ขอขอบคุณการสนับสนุนจาก APNIC, FLEXOPTIX GmbH และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ทำให้ภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

สนใจเชื่อมต่อและรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

15 September 2020 | Posted by Admin


                วันที่ 5 สิงหาคม 2563 บีเคนิกซ์จัดงานประชุมสมาชิกขึ้นเพื่อพูดคุยและรับฟังข้อเสนอแนะจากสมาชิกหลังจากใช้บริการเชื่อมต่อของบีเคนิกซ์ โดยเป็นการประชุมผ่านระบบ Conference (vclass.net)

5 August 2020 | Posted by Admin


                BKNIX ได้รับเกียรติจาก Prof. Vijay Sivaraman มาให้ความรู้ในหัวข้อ Traffic Analysis and Insights using Software Defined Networking ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 15:00-16:00 น. ผ่านระบบ Vclass Conference ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมฟังได้ที่ https://www.vclass.net/join.php?r=HPzYXy

                Speaker: Prof. Vijay Sivaraman, Professor of Telecommunications at UNSW Sydney and CEO of Canopus Networks Pty Ltd

                Abstract: Internet Service Providers, Enterprises, and Government Agencies are largely driving blind, with little visibility into application experience issues or cyber-security attacks in their networks. Custom-built middle-box hardware appliances for deep packet inspection (DPI) and cyber-threat mitigation remain prohibitively expensive. This talk will explore the emergence of commodity programmable hardware and associated software ecosystem in addressing this huge gap, by enabling deep insights and visibility at huge scale and low cost using a combination of software defined networking (SDN) and artificial intelligence (AI). Time permitting, a live demo and sample insights will be presented.

                Biography: Vijay received his PhD at UCLA in 2000, worked at a silicon-valley start-up for 3 years building switch-router software, and is now a Professor at UNSW Sydney, as well as co-founder and CEO of Canopus Networks (www.canopusnet.com). He is a firm advocate of SDN and the agility and innovation it brings to network architectures, use-cases, and operations.
30 July 2020 | Posted by Admin


“วีคลาส.ไทย” ระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) หรือการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning) เป็นบริการ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เหมาะสำหรับพนักงานในหน่วยงานต่าง ๆ ที่กำลัง Work from Home แต่ยังต้องประสานงานและติดต่อสื่อสารกัน รวมทั้งอาจารย์ นักเรียน นักศึกษาที่ต้องทำการเรียนการสอนทางไกล

การให้บริการช่วยเหลือสังคมในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง 3 องค์กร ได้แก่

- มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC) ผู้ให้บริการอีเมล @คน.ไทย ฟรี เพื่อใช้สร้างห้องประชุมออนไลน์
- ห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและวิจัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (intERLab, AIT) ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มวีคลาส
- ศูนย์ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตบีเคนิกซ์ (BKNIX) – ผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อการรับส่งข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยกับแพลตฟอร์มวีคลาส

วีคลาส.ไทย ใช้งานง่าย ผ่านทาง Web Browser ทั้งจากคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน โดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันใด ๆ เพิ่มเติม ที่สำคัญระบบนี้ให้บริการจากเครื่องแม่ข่ายในประเทศไทย ทำให้ลดการรับส่งข้อมูลกับต่างประเทศ สามารถส่งข้อมูล ภาพและเสียงได้อย่างรวดเร็ว สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ส่งเสริมการใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศอย่างแท้จริง

ความโดดเด่นของ วีคลาส คือความสามารถในการรองรับชื่อโดเมน และ อีเมลภาษาไทย ในการลงชื่อและยืนยันตัวตน* เพื่อเข้าใช้งานในระบบสำหรับการสร้างห้องประชุมออนไลน์ ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าใช้งานได้ง่าย ๆ เพียงมีลิงค์ห้องประชุม และระบุชื่อผู้เข้าประชุม

เริ่มใช้งานเป็นภาษาไทยได้แล้ววันนี้ที่ https://วีคลาส.ไทย หรือเป็นภาษาอังกฤษที่ http://vclass.net/conference

ทดลองร่วมการประชุมได้ที่ห้องประชุม วีคลาส๑๐๑ (หมายเลขห้อง ablxoO)

* ระบบยืนยันตัวตนการใช้งานวีคลาสด้วยอีเมล @คน.ไทย ร่วมพัฒนาโดย บริษัท ตัวตน จำกัด (https://tuaton.co.th)
เพิ่มเติม...
31 March 2020 | Posted by Admin

Page :  1 [2][3][4][5][6][7][8]

ขับเคลื่อนโดย
สนับสนุนโดย