บีเคนิกซ์ เชียงใหม่

เชียงใหม่เป็นเมืองใหญ่รองจากกรุงเทพฯและเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านดิจิทัลที่สำคัญของภาคเหนือ นอกจากนี้เชียงใหม่ยังมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทย
บีเคนิกซ์ เชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนจาก APNIC ภายหลังจากการจัดงานประชุม APNIC 48 ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) และ สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย (TISPA) ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพท้องถิ่นสถานที่ที่อยู่ข้อมูลการติดต่อ
Symphonyถนนทิพย์เนตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถนนห้วยแก้ว

ขับเคลื่อนโดย
สนับสนุนโดย