บีเคนิกซ์ (กรุงเทพฯ)

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงรวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของประเทศไทย นอกจากนี้บีเคนิกซ์ยังเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Exchange Point: IXP) ที่เป็นกลางแห่งแรกในประเทศ
ด้วยปัจจัยทางกายภาพที่เหมาะสม สมาชิกสามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศโดยรอบ ต่อไปยังระดับภูมิภาคอื่นๆได้อีกด้วย


สถานที่ที่อยู่ข้อมูลการติดต่อ
AIMS DC TH (ADCTH) ถนนสาธร
CSL CWถนนรัชดาภิเษก
ETIX Bangkok1 ถนนบางนา-ตราด
NTT Bangkok2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
STT Bangkok1 ถนนรามคำแหง
TCCT Bangna (BNDC)ถนนบางนา-ตราด
Telehouse Bangkok ใหม่ ถนนเพชรบุรี

จุดให้บริการเพิ่มเติมโดยตัวแทนจำหน่ายของ BKNIX
ชื่อตัวแทนจำหน่ายสถานที่ข้อมูลการติดต่อ
NTT (Thailand) Limited NTT Bangkok1, NTT Bangkok2
Supernap Thailand SUPERNAP Thailand

ขับเคลื่อนโดย
สนับสนุนโดย