จุดให้บริการเชื่อมต่อ

Bangkok
บีเคนิกซ์ (กรุงเทพฯ)

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงรวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของประเทศไทย

Chiang Mai
เชียงใหม่

เชียงใหม่เป็นเมืองใหญ่รองจากกรุงเทพฯและเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านดิจิทัลที่สำคัญของภาคเหนือ นอกจากนี้เชียงใหม่ยังมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทย


ขับเคลื่อนโดย
สนับสนุนโดย