อัตราค่าบริการสมาชิกต่อพอร์ต

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมภาษี)
ประเภท
ค่าธรรมเนียมสมาชิกในการติดตั้ง
(ครั้งเดียว)
ค่าธรรมเนียมสมาชิกเชื่อมต่อรายเดือน
100 GE
10,000 บาท
150,000 บาท
40 GE
10,000 บาท
125,000 บาท
10 GE
10,000 บาท
30,000 บาท
1 GE
10,000 บาท
10,000 บาท

ขับเคลื่อนโดย
สนับสนุนโดย