อัตราค่าบริการสมาชิกต่อพอร์ต

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมภาษี) เป็นดังนี้
ประเภท
ค่าธรรมเนียมสมาชิกในการติดตั้ง
(ครั้งเดียว)
ค่าธรรมเนียมสมาชิกเชื่อมต่อรายเดือน
100 GE
10,000 บาท
400,000 บาท
10 GE
10,000 บาท
50,000 บาท
1 GE
10,000 บาท
10,000 บาท
21 กันยายน 2558 | Posted by Admin

ขับเคลื่อนโดย
สนับสนุนโดย