ทำไมต้อง BKNIX

 • ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เป็นกลาง
 • สามารถเลือกผู้ให้บริการสื่อสัญญาณได้
 • ตั้งอยู่ในศูนย์ข้อมูลที่มีมาตรฐานระดับโลก
 • ไม่คิดค่าใช้จ่ายจากปริมาณข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่แลกเปลี่ยน
 • ให้บริการตลอด 24/7 โดยทีมงานมืออาชีพ
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจาก กสทช.
 • บริหารโดยองค์กรไม่แสวงผลกำไรและเป็นกลาง THNIC Foundation

 • คุณประโยชน์ของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Exchange Point)
 • จุดเชื่อมต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตระหว่างผู้ประกอบธุรกิจอินเทอร์เน็ต
 • ช่วยลดระยะเวลา(latency) และลดค่าใช้จ่ายสำหรับการรับส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
 • ทำให้ผู้ใช้งานประทับใจกับคุณภาพของการให้บริการอินเทอร์เน็ต


 • ขับเคลื่อนโดย
  สนับสนุนโดย