บีเคนิกซ์ได้รับเกียรติให้เป็นทูตของโครงการ RIPE Atlas

บีเคนิกซ์ยินดีที่ได้ร่วมงานกับ RIPE NCC (RIPE Network Coordination Centre) ในการกระจาย RIPE Atlas probe ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ RIPE Atlas
อนึ่ง บีเคนิกซ์ต้องการพัฒนาคุณภาพอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยซึ่งเราได้ร่วมติดตั้ง RIPE Atlas probes (BKNIX's probes) รวมทั้งร่วมดำเนินการวัดผลทางอินเทอร์เน็ต (Internet measurement)

สำหรับผู้ที่สนใจติดตั้ง RIPE Atlas probe สามารถติดต่อได้ที่อีเมล์ info@bknix.co.th

เกี่ยวกับ RIPE Atlas (คลิก)
ลงทะเบียนได้ง่ายเพียง 4 ขั้นตอน (คลิก)
30 October 2015 | Posted by Admin

ขับเคลื่อนโดย
สนับสนุนโดย