สมาชิกล่าสุด
2018-03-27
Innovative Extremist (AS59238)  is now peering at BKNIX

2018-01-19
Packet Clearing House (AS42)  is now peering at BKNIX

2018-01-19
Packet Clearing House (AS3856)  is now peering at BKNIX

เพิ่มเติม...

ทราฟฟิค

Total - IX Traffic - BKNIX
Total - IX Traffic V6 - BKNIX
Total :
ASNs=19
Ports=32
Peak=32.94Gb/s

ข่าวและกิจกรรม
BKNIX Meeting ครั้งที่ 4
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา บีเคนิกซ์จัดงานประชุมสมาชิกขึ้นเพื่อพูดคุยและรับฟังข้อเสนอแนะจากสมาชิกหลังจากใช้บริการเชื่อมต่อของบีเคนิกซ์

22 November 2017 | Posted by Admin
BKNIX PEERING FORUM 2017 - 16 May 2017

15 May 2017 | Posted by Admin
BKNIX PEERING FORUM 2017 - 15 May 2017

14 May 2017 | Posted by Admin
BKNIX Meeting ครั้งที่ 3
วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร AIA Capital ชั้น 18 True Ascend บีเคนิกซ์จัดงานประชุมสมาชิกขึ้นเพื่อพูดคุยและรับฟังข้อเสนอแนะจากสมาชิกหลังจากใช้บริการเชื่อมต่อของบีเคนิกซ์
เพิ่มเติม...

10 May 2017 | Posted by Admin
BKNIX Meeting ครั้งที่ 2
วันที่ 25 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุม INET Hall อาคารไทยซัมมิท ชั้น IT บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
บีเคนิกซ์จัดงานประชุมสมาชิกขึ้นเพื่อพูดคุยและรับฟังข้อเสนอแนะจากสมาชิกหลังจากใช้บริการเชื่อมต่อของบีเคนิกซ์

เพิ่มเติม...

25 August 2016 | Posted by Admin
BPF2016 From EnterpriseITPro
มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNICF :ทีเอชนิค) ร่วมกับ ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เป็นกลาง บีเคนิกซ์ (BXNIX) จัด เวทีประชุมสำหรับการบริหารโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระดับภูมิภาคลุ่มน้ำโขงขึ้นเป็นครั้งแรกในชื่อว่า BKNIX Peering Forum 2016
เพิ่มเติม...
19 May 2016 | Posted by Admin
BPF2016 From Most News
BPF2016 From Most News

17 May 2016 | Posted by Admin
BPF 2016 Slide Download
สามารถดาวน์โหลดสไลด์ทั้งหมดได้ที่นี่
เพิ่มเติม...
10 May 2016 | Posted by Admin
BKNIX BGP Workshop 2016
ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต BKNIX ร่วมกับห้องปฏิบัติการอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและวิจัย (IntERLab) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และ NSRC จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง BKNIX BGP Workshop 2016 ในวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม VIE Hotel กรุงเทพฯ
เพิ่มเติม...
8 February 2016 | Posted by Admin
BKNIX PEERING FORUM 2016
Thai Network Information Center (THNIC) Foundation is pleased to host the 1st BKNIX Peering Forum (BPF) in Bangkok, Thailand on 09 -10 May 2016. The event will bring together managers, engineers and business decision makers from both local and international ISPs, IXPs, CDNs, IDCs, Cloud and Interconnection Service Providers for two days of meetings, presentations, and networking events. This event will provide great opportunities for those who make peering and interconnection decisions for their network.
เพิ่มเติม...
25 January 2016 | Posted by Admin
บีเคนิกซ์ได้รับเกียรติให้เป็นทูตของโครงการ RIPE Atlas
บีเคนิกซ์ยินดีที่ได้ร่วมงานกับ RIPE NCC (RIPE Network Coordination Centre) ในการกระจาย RIPE Atlas probe ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ RIPE Atlas
อนึ่ง บีเคนิกซ์ต้องการพัฒนาคุณภาพอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยซึ่งเราได้ร่วมติดตั้ง RIPE Atlas probes (BKNIX's probes) รวมทั้งร่วมดำเนินการวัดผลทางอินเทอร์เน็ต (Internet measurement)

สำหรับผู้ที่สนใจติดตั้ง RIPE Atlas probe สามารถติดต่อได้ที่อีเมล์ info@bknix.co.th

เกี่ยวกับ RIPE Atlas (คลิก)
ลงทะเบียนได้ง่ายเพียง 4 ขั้นตอน (คลิก)
30 October 2015 | Posted by Admin

กำหนดการ

View all >>

ขับเคลื่อนโดย
สนับสนุนโดย