จุดให้บริการเชื่อมต่อ

ปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานของ BKNIX ตั้งอยู่ใน 2 ศูนย์ข้อมูลกลาง ทั้งนี้สมาชิกที่ตั้งอยู่ในศูนย์ข้อมูลเดียวกันกับ BKNIX สามารถเชื่อมต่อโดยใช้สายภายในได้ทันทีสถานที่ที่อยู่ข้อมูลการติดต่อ
Bangna Data Center (BNDC)ถนนบางนา-ตราดเพิ่มเติม
CS LOXINFOถนนรัชดาภิเษกเพิ่มเติม

ขับเคลื่อนโดย
สนับสนุนโดย