ทำไมต้อง BKNIX

  • ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เป็นกลาง
  • สามารถเลือกผู้ให้บริการสื่อสัญญาณได้
  • ตั้งอยู่ในศูนย์ข้อมูลที่มีมาตรฐานระดับโลก
  • ไม่คิดค่าใช้จ่ายจากปริมาณข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่แลกเปลี่ยน
  • ให้บริการตลอด 24/7 โดยทีมงานมืออาชีพ
  • ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจาก กสทช.
  • บริหารโดยองค์กรไม่แสวงผลกำไรและเป็นกลาง THNIC Foundation

  • คุณประโยชน์ของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Exchange Point)
  • จุดเชื่อมต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตระหว่างผู้ประกอบธุรกิจอินเทอร์เน็ต
  • ช่วยลดระยะเวลา(latency) และลดค่าใช้จ่ายสำหรับการรับส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
  • ทำให้ผู้ใช้งานประทับใจกับคุณภาพของการให้บริการอินเทอร์เน็ต


  • ขับเคลื่อนโดย
    สนับสนุนโดย